Glemt detaljer?

Vision og mission

Vision:

Den overordnede målsætning for virksomheden er at vi skal udføre kvalitet og godt håndværk indenfor vore kerneområder. Virksomheden skal være innovativ og anvende nyest teknologi på vore kerneområder. ​ Murermester Michael Rasmussen AS skal fremstå som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække velkvalificerede medarbejdere. ​ Virksomheden skal være en loyal og attraktiv samarbejdspartner over for såvel bygherrer som leverandører. ​

Mission:

Idégrundlaget bag Murermester Michael Rasmussen AS er, at udføre bygge- og anlægsopgaver for erhvervsvirksomheder, offentlige- og privat bygherre. Opgaverne udføres indefor følgende entrepriseformer: murer-, jord-, kloak-, fundering- og betonarbejde. Derudover beskæftiger virksomheden sig med services- og vedligeholdelsesopgaver af bygninger. Vi lægger stor vægt på hver enkelt medarbejders trivsel og sætter et godt arbejds- og sikkerhedsmiljø højt. Vi løser opgaverne målrettet og har mod til at tænke innovativt og finde løsninger der fungerer. Arbejdsopgaver udføres i et kvalitetsniveau, som skaber loyale kunder.

TOP