Glemt detaljer?

Murbier

Murbier kan skade dit murværk

Murbier kan etablere sig i mørtelfuger på lune, solbeskinnede mure. Det er hovedsagelig gamle mørtelfuger, som bliver angrebet, men murbier kan også angribe nye fuger, inden mørtelen er tør eller hvis fugerne ikke er fyldt helt ud. Murbier kan lægge æg i mørtelen mellem mursten. Murbier er i sig selv ret uskadelige, men kraftige angreb kan medføre alvorlige følgeskader: murværkets bæreevne kan svækkes, vand kan trænge ind og medføre frostskader i murværk og fugt indendørs.

Murværk er særligt udsat for angreb af murbier, hvis:

 • der er anvendt ren kalkmørtel
 • fugemørtlen ikke er hærdet
 • fugerne er dårlige
 • fugerne ikke er vedligeholdt
 • der er opstået frostskader
 • Tegn på murbier

  Ved angreb af murbier kan man som regel se en række af runde huller i mørtelen i de vandrette fuger. Især i solskinsvejr kan man se bierne sværme ved hullerne. I gangene kan man finde levende larver eller pupper. Murbier ligner honningbier, men er lidt mindre. Murbier lever naturligt i kalk- eller lerskrænter, hvor de graver 10-20 cm dybe vandrette gange til deres reder. Her lægger bierne 2-8 æg i hver deres celle. Fra ægget klækkes en larve, som overvintrer i cellen og forpupper sig det følgende forår. Ud af puppen klækkes en voksen bi, der som regel kommer frem i juli måned.

  Bekæmpelse af murbier

  Hvis man vil bekæmpe murbier, skal man først kradse fugerne ud i mindst 1 centimeters dybde. Derefter skal der efterfuges med kalkcementmørtel. Det er stærk mørtel, som forebygger nye angreb af bier.

  ​ Hvis alle fugerne er svage og angrebet af murbier, vil det være bedst at fuge alt det udvendige murværk om. Der er stor risiko for, at murbierne etablerer sig igen, hvis fugerne er dårlige og smuldrende.

  ​ Da nyudklækkede voksne bier kan grave sig igennem en ikke hærdet mørtel, bør man ikke fuge om i biernes flyvetid, dvs. fra juni til august måned.

  Byggesagkyndig

  Når du vil købe et hus og er i tvivl om der har været et murbiangreb i furerne, er det en god idé at indkalde en byggesagkyndig til at vurdere om et angreb af murbier har svækket murværket. Det er værd at bemærke, at mange forsikringsselskaber ikke dækker angreb af murbier.

  ​ Der er meget sjældne eksempler på, at murbier har undermineret murværk og fået skorstene til at falde ned, men normalt er skaderne ikke så slemme.

  TOP