Glemt detaljer?

Fundering

Understøbning af sokkel

Murermester Michael Rasmussen A/S i Odense på Fyn har mere end 25 års erfaring med fundering, understøbning af sokkel, pælefundering, forstærkning, og understøbning- af bygninger.Fundering og understøbning af sokkel og bygninger anvendes hvor eksisterende fundament svigter på grund af fejlfundering, ved bløde sætningsgivende lag eller hvor der opstår øget belastning på eksisterende fundament. Endvidere anvendes fundering / understøbning af sokkel og fundamenter i forbindelse med udgravning til kælder, samt ved udgravninger tæt op ad eksisterende bygningers fundament.

Særligt ved fundering og understøbning af sokkel

Fundering / understøbning af sokkel og eksisterende bygninger udføres efter en nøje planlagt arbejdsgang. Der understøbes i sektioner af 0,6-1,0 meters bredde fordelt over bygningen fundament. Understøbningen gentages indtil hele bygningen et funderet. I sandede jordarter kan det være nødvendigt at gøre sektionerne mindre og afstanden mellem sektionerne større. Ved særlig krævende opgaver indenfor understøbning af sokkel og fundering samarbejder vi med ingeniører og geoteknikere. ​

Metoder ved fundering og understøbning:

  • Understøbning af sokkel og bygninger
  • Forstærkning af fundamenter
  • Armerede gulve/bjælker
  • Borede pælefundering
  • Pæleramning og pælepresning

  • Du kan kontakte Murermester Michael Rasmussen A/S i Odense her om fundering og understøbning mm. samt på på telefon 65 96 36 66 eller mobil 20 23 36 66.

    TOP