Glemt detaljer?

Forårstjek

Forårstjek af bygninger

Når sne og is er smeltet, og lyset er blevet skarpere, er der mulighed for at efterse, hvordan bygningen er kommet igennem vinteren. Bygningens materialer er ikke uforgængelige, og selv en mindre skade kan udvikle sig og få økonomiske konsekvenser.

Der er derfor god fornuft i at få udbedret eventuelle skader med det samme - så du undgår problemer senere. Her er nogle gode råd om, hvad du særligt skal være opmærksom på, når du efterser dit hus:

  • Ingen revnede eller manglende tagsten og rygsten på tegltaget. Ingen forskubbede eller revnede plader på eternittaget. Ingen revner og fine sprækker i paptaget. Efterse skorsten og inddækninger.

  • Ingen tegn på råd og svamp på sternbrædderne. Sternbrædder, udhæng og vindskeder bør vedligeholdes med maling eller imprægneringsvæske. Ingen revner i fugerne mellem murstene i ydervæggene. Pudsede ydervægge undersøges for løs pus.

  • Ingen tegn på råd og svamp på vinduesrammerne, rust på beslag, løs eller manglende kit. Kontroller om specialkitten og gummilisterne på termoruderne er i orden. Kig efter sprækker og revner i sålbænken.

  • Ingen revner og fugtdannelser på den udvendige og indvendige side af kældervæggen og på kældergulvet. Kontroller, om udluftningsristene i ydermuren giver helt fri passage for luften.

  • Ingen revner og huller i soklen. Ingen skader på puds og fuger, knækkede fliser, sten og beskadigede hjørner på udvendige trapper.

  • Mærk om isoleringen og trækonstruktionen på loftet er tør og sørg for at give loftet en grundig forårsudluftning.

  • Rens tagrender og nedløbsrør for snavs og visne blade. Kig efter revner og huller og kontroller, at sammenføjningerne er tætte. Efterse, at bladfang er intakte.​

TOP