Glemt detaljer?

Tagtjek

​Et årligt tagtjek skaber tryghed

Taget kaldes populært husets femte facade og er måske endda den væsentligste, når man tager i betragtning, at et tag skal kunne holde til mangt og meget. Tænk blot på de omskiftelige vejrforhold, der præger det danske klima, kraftige storme med vindstød af orkanstyrke, en evig skiften mellem frost og tø, heftige regnbyger og fejende snestorme. Et tag er som sådan vedligeholdelsesfrit, men med årstidernes skiften og under ekstreme vejrforhold kan der opstå skader på selv det bedste og mest velkonstruerede tag. De fleste tagskader opdages først, når de har medført større og mere synlige skader. Men med noget så simpelt som et tagtjek én gang årligt kan du undgå unødvendige overraskelser, der meget hurtigt kan udvikle sig til en kostbar oplevelse, hvis der ikke gribes ind i tide.

Gi' taget et rutinemæssigt serviceeftersyn

Det kræver ikke den store indsats at give sit tag et årligt serviceeftersyn. Det kan gøres til en fast rutine som så mange andre gøremål, der hører de skiftende årstider til. Om foråret, når frosten har sluppet sit tag, er det f.eks. en helt naturlig ting, at vi ordner haven, efterser husets træværk og havemøbler for at se, om de trænger til maling. Præcis på samme måde er det en god idé at rette blikket mod taget for at give det et grundigt eftersyn, og det både ude fra og, hvis det er muligt, inde fra loftet. Det er din sikkerhed for et "sundt" og velfungerende tag mange år frem i tiden, og det er vel nok værd at ofre nogle minutter på!

Tagtjeklistens ni punkter

Tagtjeklisten omfatter ni steder på taget, som du skal efterse. Når du tager fat, så gå systematisk frem og notere eventuelle skader, der skal udbedres, eller ting, der skal undersøges nærmere. Erfaringsmæssigt tager det ikke lang tid at gennemgå de enkelte punkter, men det giver i sidste ende en dejlig tryghedsfornemmelse.

 • 1. Tagfladen, tag- og rygningssten, efterses
  Knækkede, nedblæste eller forskubbede sten skyldes ofte ekstreme vejrforhold eller færden på taget. Tjek derfor, om tagfladen ligger "pænt", og erstat knækkede og nedblæste tagsten hurtigst muligt. Det sikrer, at der ikke trænger vand ind, hvilket kan skade tagkonstruktionen og muligvis føre til bl.a. fugt, råd og ekstraordinær belastning af et eventuelt undertag.

 • 2. Tagrender renses
  I løbet af efteråret og vinteren kan tagrenderne hurtigt blive fyldt op med grene, blade m.v. Det forhindrer vandet i at komme væk fra taget, så der i stedet er fare for, at det løber over den tilstoppede tagrende og ind i udhænget og evt. tagkonstruktionen. Det kan med tiden føre til råd og svamp i træværket. Der er derfor meget vigtigt, at tagrenderne efterses og renses grundigt, samt at utætte nedløb og tagrender repareres.

 • 3. Skotrender renses
  I skotrenderne kan der også samle sig blade og grene, der forhindrer vandets frie løb mod tagrenden, så det i stedet løber ind på loftet og dermed beskadiger tagkonstruktionen. Skotrender skal på samme måde som tagrenderne efterses, renses og evt. tætnes.

 • 4. Træer og anden bevoksning beskæres
  Træer, der står tæt på taget, kaster ikke blot grene og blade fra sig, de kan også ved berøring direkte skade taget. Træer, der 365 dage om året pisker mod et tag, er bestemt ikke noget, der forlænger levetiden. Så det er med andre ord vigtig at foretage en kraftig beskæring eller helt fjerne træerne, hvis de er meget store og generende. Det ser flot ud, når planter, f.eks. vedbend, klatrer op ad husmuren og videre op på taget, men det er ikke noget, hverken mur- eller tagsten har godt af. Det skaber fugtproblemer, der hurtigt spreder sig til tagkonstruktionen, så også her er det vigtigt at foretage en beskæring, hvis du ønsker den slags bevoksning. ​

 • 5. Udluftningshætter og udluftningsspalter renses
  Udluftningshætterne/-stenene, hvori der sidder et net, efterses for eventuelle fuglereder, og udluftningsspalten (fuglegitteret) ved tagfoden renses for blade og smågrene. Fugtproblemer på loftet kan skyldes manglende ventilation bl.a. gennem udluftningshætter og udluftningsspalter. ​

 • 6. Undertag
  Undertaget bør i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre, efterses for utætheder og andre skader indvendigt fra tagrummet. Udefra kan eftersynet f.eks. ske ved at løfte de nederste rækker tagsten, så evt. ophobet smuds kan fjernes samtidig. Et ustabilt undertag kan medføre fugtindtrængning og dermed beskadigelser af underliggende og tilstødende konstruktioner.

 • 7. Inddækninger
  Inddækninger om bl.a. skorsten, kviste, ovenlysvinduer m.m. efterses for utætheder og revner, idet sådanne kan medføre fugtproblemer på loftet og råd i tagkonstruktionen.

 • 8. Sikkerhedsanordninger efterses
  Stigetrin, gangbroer og snebøjler efterses. De repareres eller udskiftes.

 • 9. Træværk
  Træværk, spær, lægter og udhæng, efterses for eventuel fugt, råd og svamp, og det såvel ude- som indefra, hvis det er muligt.

En investering i fremtiden

Husk at tjekke dit tag mindst en gang årligt, f.eks. om foråret, og så ellers i forbindelse med ekstreme vejrforhold. Tjeklisten hjælper dig godt på vej. Så snart du har konstateret et problem eller en skade på dit tag, så kontakt omgående en håndværker for at få skaden udbedret, hvis det da ikke er noget, du selv kan lave. Vi håber, du får stor glæde af tagtjeklisten. For husk, et tag skal kunne holde til mangt og meget, og det mange år frem i tiden. Det er med andre ord en rigtig god investering at passe godt på sit tag.

​ Har du spørgsmål om tag, også når det handler om vedligeholdelse, så er du altid velkommen til at kontakte os.

TOP